Cursus klavecimbelbouw

Werkroep van de vereniging "Huismuziek"

       

Carel Teerink, klavecinist & klavecimbelmaker te Wijlre (Limburg)

Klavecimbelbouw (cursusnr. 6936)
- O.l.v. Carel Teerink
- Data: 28 januari 2006 - 20 mei - 16 september 2006 - 17 maart 2007, de overige data worden in overleg met de cursisten vastgesteld.

De cursus bestaat uit 10 zaterdagen, verdeeld over 2006, 2007 én 2008.
- Plaats: de Helling te Arnhem
- Kosten: Leden Bouwerskontakt Euro 310,- / Anderen Euro 410,-

De cursus is bedoeld als kennismaking met de klavecimbelbouw en richt zich op beginnende bouwers én bouwers met enige ervaring. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en wordt gegeven door klavecimbelbouwer Carel Teerink.
De eerste bijeenkomst is een inleiding op het bouwen. Aan de orde komt de keuze van het instrument, de bouwtekening, het materiaal en het gereedschap. Op de volgende cursusdagen wordt steeds een fase van het bouwproces behandeld. Op de tweede bijeenkomst is dat bijvoorbeeld de zangbodem met kammen en ribben. Op de derde de kast en het stemblok. En zo verder.
Speciale technieken zullen op de cursusdagen worden gedemonstreerd, maar het eigenlijke bouwen doet de cursist thuis. Tussen de cursusdagen is daarom veel tijd gepland zodat de cursus zoveel mogelijk gelijke tred houdt met het bouwproces van de deelnemers. Om die reden zijn nog niet alle cursusdata gepland, we kijken halverwege hoe ver iedereen is.
Er wordt niet met een bouwpakket gewerkt. We kopen individueel, of waar dat kan gezamenlijk materiaal in. Uit dit veelal onbewerkte hout worden de onderdelen gemaakt waarmee in de loop van de cursus een volledig instrument wordt opgebouwd. De keuze om 'lastige' onderdelen zoals dokjes en registers kant en klaar aan te schaffen wordt aan de cursist overgelaten.
Voor informatie: Fedde Bloemhof, tel. 033 4691008, e-mail: fbloemhof@mijnmail.nl

 
Copyright © 2001 Carel Teerink Pianorestaurateur
Laatst bijgewerkt: 15 december 2006